Sopimusvalmistus

Tuotantoomme soveltuvat parhaiten pienten ja keskiraskaiden koneiden ja laitteiden, sekä niiden osien ja sähkökeskusten valmistus. Hankimme asiakkaan määrittämät rakenteet ja komponentit valmiilta alihankintaverkostoltamme ja kymmeniltä komponenttitoimittajiltamme. Toimitamme kokoonpanot valmiiksi testattuina kokonaisuuksina asiakkaan haluamassa valmiudessa.